Wyniki eksperymentu rotacyjnego przy użyciu naszego narzędzia IoT Understand mierzącego w czasie rzeczywistym rotację produktów z półki lub ekspozycji dodatkowej.